Βίντεο

J. Psathas – Voices at the End (πρόβα)

J. Psathas – Voices at the End (teaser)

Σ. Τσιλιγκιρίδης – In C Lines 6*2

S. Prokofiev – Μάσκες

S. Prokofiev – Χορός

Σ. Δήμου – False nostalgia: “I” – towards an ironic uncertainty – “RX”

Ν. Σκαλκώτας – Μαζωχτός

Μ. Θεοδωράκις – Μαρίνα

Χ. Παπαγεωργίου – Ballade – Love song

G. Gershwin – Ένας Αμερικανός στο Παρίσι

Γ.Κουμεντάκης – Typewriter tune

Δ. Οικονόμου – Delirium tremens

Ν. Σκαλκώτας – Χιώτικος

Ν. Σκαλκώτας – Κλέφτικος